Huisregels

Administratie
Niet alleen vanwege de wettelijke eis, maar ook om u als patiënt zo goed mogelijk te kunnen helpen is het van belang dat onze administratie voorzien is van uw persoonsgegevens. Hierin moeten uw naam, adres, postcode en woonplaats, Burgerservicenummer, telefoon- en emailgegevens worden vermeld.

Gemeentes en zorgverzekeraars geven wijzigingen niet automatisch door aan tandartsen (wel bij artsen en apothekers). U kunt wijzigingen aan ons doorgeven via de receptie, telefonisch of per email.

Inschrijving en eerste afspraak
Tijdens het eerste bezoek willen wij met u kennis maken en vernemen wij graag uw tandheelkundige wensen en klachten. Ook nemen wij uw algemene gezondheid met u door. Vervolgens vindt er een uitgebreid mondonderzoek plaats en worden er, indien nodig, röntgenfoto’s gemaakt. Op basis van deze bevindingen geeft de tandarts een advies voor een mogelijke vervolgafspraak zoals gebitsreiniging of vullingen.

Uw inschrijving in de praktijk is pas definitief na de eerste kennismaking met de tandarts. Voor spoed in de tussentijd kunt u contact opnemen met uw huidige tandarts of de spoedgevallentandarts (0900-1515).

Wij vragen u tijdens de intake een geldig identiteitsbewijs en uw verzekeringspas mee te nemen.

Afspraak maken
In verband met de coronavirus is de balie in de praktijk gesloten voor het maken of verzetten van afspraken en eventuele vragen of wijzigingen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen op het nummer 0314-323721. Als u per email een afspraak maakt, vermeld dan behalve uw naam ook uw geboortedatum.

Bij ernstige pijnklachten zoals nabloedingen of trauma door ongeval, zullen wij u altijd voorrang geven en doen wij ons best u zo spoedig mogelijk te helpen.

Belt u bij pijnklachten zoals (acute) kiespijn of afgebroken tand/kies, dan verzoeken wij u om voor 09:30 uur telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Indien mogelijk wordt u dan dezelfde dag geholpen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd.

Aanwezigheid
In verband met de coronavirus gelieve alleen te komen op de afspraak om drukte in de wachtkamer te voorkomen. Vraag uw eventuele begeleider om buiten op u te wachten. Graag verzoeken wij u vlak voor de afspraaktijd aanwezig te zijn.

Wij doen er alles aan om op tijd te werken. In de zorg is dit echter niet altijd te beheersen, bijvoorbeeld als gevolg van spoedgevallen. Wij vragen daarom uw begrip indien uw afspraak later dan gepland begint of als uw behandeling uitloopt.

De uitlooptijd is op geen enkele manier op de behandelaar te verhalen. 

Afspraak annuleren/wijzigen of het niet nakomen van een afspraak
Indien u uw afspraak wilt annuleren of verzetten verzoeken wij u om dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren op werkdagen worden afgezegd kunnen in rekening gebracht worden. De hoogte van de nota is afhankelijk van de tijd van de behandeling die wij voor u hadden gereserveerd.

Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Het te laat komen voor een afspraak
Er kan onverwacht oponthoud onderweg zijn. Als na verloop van enige tijd blijkt dat de patiënt echt niet komt is het bijna in alle gevallen niet meer haalbaar een andere patiënt op te roepen. Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of deze afspraak wordt geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Bevestiging en herinnering afspraak
Om te voorkomen dat een afspraak wordt vergeten, sturen wij van iedere afspraak per email een afspraakbevestiging en enkele dagen voor de afspraak ook nog een herinnering. Aan de balie wordt op verzoek ook een afspraakkaart aangeboden. Het sturen van een herinneringsbericht is slechts service van de praktijk en aan het wel of niet ontvangen van een herinnering kunt u geen rechten ontlenen. U bent zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de geplande afspraken

Spoedgevallen buiten openingstijden
Voor dringende spoedgevallen, zoals ongeval, nabloedingen of acute kiespijn, kunt u in de avond, in het weekend, tijdens vakanties of met feestdagen terecht bij de dienstdoende tandarts. De Centrale Doktersdienst is bereikbaar op het nummer 0900-1515.

De halfjaarlijkse controle
Om een goede verzorging van uw gebit te waarborgen is het goed elk halfjaar uw gebit te laten controleren. In overleg met u kan dit aantal op indicatie verhoogd of verlaagd worden. Ook maken wij om een goed beeld van uw gebit te krijgen eens in de 2 á 3 jaar röntgenfoto’s.

Begrotingen
Als praktijk geven wij standaard begroting af vanaf €250 euro. Indien gewenst kunt u ook een begroting meekrijgen wanneer het om bedragen gaat onder de €250,-. Dit kan mondeling dan wel schriftelijk overeen gekomen worden. In het geval er meerdere behandelopties zijn, krijgt u van elk van de mogelijkheden een begroting

Een begroting behelst een standaard behandeling en is altijd onder voorbehoud. Onverwachte bijkomende kosten kunnen uiteraard niet van te voren worden begroot. U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan een afgegeven begroting.

Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding of recht op vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Betalingen
De verwerking van onze nota’s hebben wij overgedragen aan Infomedics. Dit factoringbedrijf zal, mits u een tandartsverzekering heeft, het verzekerde deel van uw nota innen bij uw verzekering. Van het deel dat u zelf moet betalen ontvangt u een restnota van Infomedics. Staat er geen vergoeding op uw nota vermeld? Dan betaalt u het hele bedrag aan Infomedics. Daarna controleert u of u de nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding of recht op vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Uw eigendommen
De Tandartspraktijk Doetinchem is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Roken
Roken in de praktijk is niet toegestaan.

Diefstal, vernieling en agressie
Bij diefstal, vernieling en verbale- en non-verbale agressie behouden wij ons het recht u uit te schrijven als patiënt. Wij zullen bij diefstal, vernieling en ander ernstig ongewenst gedrag ten alle tijden een melding maken bij de politie.

Klachten of opmerkingen
Wij hechten heel veel waarde aan uw mening. Openheid en transparantie over de zorg die wij u bieden bevordert niet alleen de kwaliteit van de zorg maar ook de relatie tussen behandelaar en patiënt. Graag ontvangen wij daarom uw suggesties, ideeën, op- en aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling, de begeleiding, informatievoorziening, wachtkamer, praktijk, behandelkamer of andere zaken. U kunt uw klacht of opmerking in de ideeën brievenbus (bij de balie) plaatsen of per mail versturen naar ‘info@detandartspraktijkdoetinchem.nl‘.