Werkwijze

Werkwijze

In de praktijk wordt gewerkt volgens een teamconcept. Dit betekent dat u in de behandelstoel niet alleen te maken hebt met de tandarts, maar voor een groot deel van de tijd ook met de mondhygiëniste of de preventieassistente.

Een mondhygiënist richt zich op preventie en mondverzorging, om zo tandbederf en tandvleesaandoeningen te voorkomen en te bestrijden. Een groot aantal mondhygiënisten zijn in dienst van een tandarts, maar mondhygiënisten kunnen ook werkzaam zijn in een eigen praktijk (vrijgevestigd). Patiënten kunnen zich rechtstreeks bij de mondhygiënist melden als ze hulp nodig hebben bij het voorkomen van tandbederf (cariës of gaatjes) en tandvleesaandoeningen. De mondhygiënist kan dan bijvoorbeeld advies geven over te nemen mondhygiënemaatregelen.

Welke handelingen kan de mondhygiëniste uitvoeren

 • Geven van advies en voorlichting over onder andere het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en voedingsgewoonten
 • Verwijderen van tandsteen, tandplak en aanslag
 • Aanbrengen van fluoride
 • Gladmaken van worteloppervlakken
 • Aanbrengen van sealant
 • Polijsten van vullingen
 • Reinigen van worteloppervlakken onder het tandvlees
 • Behandelen van kleine gaatjes (in opdracht van de tandarts)
 • Maken van röntgenfoto’s (in opdracht en onder toezicht van de tandarts)
 • Maken van gebitsafdrukken
 • Geven van een lokale verdoving

De patiënt komt vaak het eerst bij een tandarts. Hij/zij onderzoekt, stelt diagnoses, formuleert behandelplannen en behandelt gebitten. De tandarts zorgt ervoor dat ziekten en afwijkingen aan het gebit zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast behandelt de tandarts ziekten en afwijkingen. De patiënt houdt zo een goede mondgezondheid en behoudt de functies in het mond- en kauwstelsel zo lang mogelijk. Ook geeft de tandarts patiënten advies en uitleg over mondverzorging, hoewel hij/zij dit steeds vaker delegeert aan de mondhygiënist of (preventie)assistent.

Handelingen die de tandarts uitvoert:

 • Algehele controle van het gebit en omliggende weefsels
 • Geven van verdoving
 • Behandelen van tandbederf (cariës en gaatjes)
 • Behandelen van tandvleesontstekingen
 • Behandelen van zenuwontstekingen
 • Behandelen van kaakgewrichtsklachten
 • Uitvoeren wortelkanaalbehandeling
 • Plaatsen van kronen en bruggen op zwakke tanden en kiezen met eventueel daarbij behorende implantaten
 • Behandelen van tandletsel bij ongevallen
 • Voorschrijven van medicijnen

De tandartsassistent is hét gezicht van menig tandartspraktijk. Zij assisteert tijdens de behandeling, ontvangt patiënten, plant afspraken in en assisteert bij de administratie in de praktijk. Zij houdt zich dus bezig met organisatorische zaken, maar mag onder toezicht van de tandarts ook een aantal handelingen uitvoeren.

Welke handelingen kan een tandartsassistente uitvoeren?

 • Verrichten van diverse baliewerkzaamheden
 • Verrichten van diverse ondersteunende administratieve werkzaamheden
 • Klaarmaken, opruimen en schoonmaken van de behandelkamers en de instrumenten.
 • Assisteren aan de stoel tijdens de behandeling.
 • Geven van advies en voorlichting over mondhygiëne.
 • Maken van röntgenfoto’s (in opdracht en onder toezicht van de tandarts).
 • Nemen van gebitsafdrukken en maken van gipsmodellen.
 • Uitvoeren van kleine reparaties aan protheses en polijsten van protheses.
 • Registreren van behandelgegevens in daartoe bestemde dossiers.
 • Aanbrengen van sealant
 • Matrixbandje aanbrengen
 • Polijsten van gebitselementen
 • Cofferdam aanbrengen

Steeds meer praktijken werken met een preventieassistent. Dit is over het algemeen een tandartsassistent die is opgeleid in het uitvoeren van preventieve handelingen en mondhygiëne. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan de tandarts op het gebied van de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van de patiëntenbehandeling.

Welke handelingen kan een preventieassistent uitvoeren?

 • Afnemen initiële anamnese (vragenlijst medicijngebruik / gezondheid)
 • Uitvoeren van een kleur plaktest
 • In kaart brengen van conditie tandvlees
 • Verwijderen van tandsteen en plak (plaque) boven het tandvlees
 • Polijsten van tanden en kiezen
 • Gladmaken worteloppervlakken
 • Aanbrengen van fluoride
 • Voorlichting en instructie geven over gebitsverzorging.


Daarnaast kan een preventieassistent na het volgen van aanvullende opleidingen ook nog andere handelingen uitvoeren zoals het sealen van tanden en kiezen.

Indien u een prothese (kunstgebit) nodig heeft, kan de tandarts u verwijzen naar de klinisch protheticus. Deze kan de prothese aanmeten en maken. Daarnaast maakt hij/zij ook partiële protheses en overkappingsprothese op wortels of implantaten. Als u één van deze hulpmiddelen nodig heeft,  kan het dus zijn dat u bij een klinisch protheticus terecht komt.

Prothese aanmeten
Een klinisch protheticus onderzoekt in eerste instantie uw mond om de gegevens te verkrijgen die nodig zijn voor de toepassing van een gebitsprothese. Vervolgens richt hij/zij zich op het aanmeten, vervaardigen, passen en aanbrengen van een volledige gebitsprothese voor de bovenkaak en de onderkaak.
De Tandartspraktijk Doetinchem